7.14 wskazuje i charakteryzuje najpoważniejsze wyzwania stojące przed Polską u progu trzeciej dekady XXI wieku (zagrożenia geopolityczne, kryzys demograficzny, utrzymanie tożsamości kulturowej, bezpieczeństwo energetyczne, polityka klimatyczna oraz jej koszty finansowe i społeczne)

Skopiowano

Materiały

Współczesna demokracja w Polsce i na świecie. Problemy i zagrożenia

Dr hab. Łukasz Zamęcki z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych analizuje problemy i zagrożenia, jakie dotykają współczesne demokracje. Zastanowimy się nad różnicami między ustrojem demokratycznym a autorytarnym i totalitarnym. Podczas miniwykładu dowiesz się także, czym jest korupcja i dlaczego tendencje populistyczne są tak popularne i atrakcyjne dla obywateli.
Skopiowano
Eugeniusz Smolar

Polska polityka wschodnia. Ze wschodu na zachód i z Zachodem na wschód

Z zachodu na wschód – zadanie Polski jest na Wschodzie Starcie o przyszłość przede wszystkim Ukrainy, ale też i Białorusi, jest źródłem rywalizacji, napięć i wrogości między Rosją i Polską. Przez setki lat, do czasu umocnienia się Prus i zjednoczenia Niemiec (1871 r.), polską świadomość geopolityczną określał Wschód. Polska, luźny…
Skopiowano
Eugeniusz Smolar

Polska geopolityka – polskie wybory

Geopolityka jest pojęciem wiążącym wpływ czynników geograficznych na politykę państw, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Ujmuje rozmaite zjawiska gospodarcze, takie jak bogactwa naturalne, zasoby wodne, zdolności produkcyjne, linie komunikacyjne, strukturę i wykształcenie ludności. W myśleniu geopolitycznym wykorzystuje się je w planowaniu rozwoju kraju, ale przede wszystkim w zakresie obronnym, związanym…
Skopiowano

Jesteśmy różni czy równi?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę nierówności, konkurencji, tożsamości, równości wobec prawa, równości społecznej.
Skopiowano

Wpływ człowieka na zmianę klimatu – Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland

📖 Od czasów rewolucji przemysłowej człowiek wywiera coraz większy wpływ na ekosystem planety Ziemia. Wpływ ten jest na tyle istotny, że w nauce zaczyna się używać określenia antropocen dla opisania współczesnej nam epoki geologicznej. Gwałtowna urbanizacja, zanieczyszczenie środowiska oraz emisja gazów cieplarnianych zmieniają funkcjonowanie procesów przyrodniczych. 🔹 Dlaczego musimy odejść od paliw kopalnianych? 🔹 Czym jest utrata bioróżnorodności? 🔹 Jakie skutki będzie miała obecna zmiana klimatu?
Skopiowano
dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Globalna polityka klimatyczna

Charakterystyka instytucji – działania ONZ Pierwsze działania w ramach międzynarodowej polityki klimatycznej podjęto dopiero w latach 80. XX wieku, chociaż społeczność międzynarodowa interesowała się tematyką ochrony środowiska już w latach wcześniejszych. W 1972 roku został powołany Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme – UNEP), który w ramach…
Skopiowano

O klimacie z klimatem. Webinary WWF – kolekcja filmów.

To, że życie na Ziemi jest zagrożone to fakt. Ale co to dokładnie znaczy? Co konkretnie nam zagraża?  Czego nie robić, a jakie działania podejmować, jeśli chcemy uratować planetę? Czym - tak właściwie - jest zmiana klimatu?  
Skopiowano

Can the economy grow forever?

Wielu ekonomistów uważa, że ​​wiecznie rozwijająca się gospodarka jest konieczna, aby stale poprawiać jakość życia ludzi, oraz że jeśli gospodarka światowa przestanie się rozwijać, ludzie będą bardziej walczyć o ustaloną ilość istniejącej wartości, zamiast pracować nad wygenerowaniem nowej wartości. Co rodzi pytanie: czy na skończonej planecie możliwy jest nieskończony wzrost? Sprawdź, w jaki sposób gospodarki mogą zrównoważyć efektywność ze zrównoważonym rozwojem.
Skopiowano

Uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego Polski

Bezpieczeństwo państwa jest jednym z najważniejszych elementów racji stanu Rzeczypospolitej Polskiej. Powinno być rozumiane bardzo szeroko, a zatem nie tylko jako przygotowanie militarne do odparcia zbrojnej agresji, ale także na przykład jako troska o zdrowie i edukację społeczeństwa. Współczesną areną walki o bezpieczeństwo narodowe jest w równym stopniu nowoczesna armia, jak i niezależność energetyczna czy poziom życia obywateli. Elementów polityki bezpieczeństwa jest zresztą o wiele więcej, a sukces w tym obszarze można osiągnąć, współdziałając ze sobą dla dobra ojczyzny i przyszłych pokoleń, które żyjąc w suwerennym państwie, będą mogły czerpać z całego bogactwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Skopiowano

Polak… dwa bratanki – o stosunkach międzynarodowych i relacjach w polityce

Polityka międzynarodowa to sfera licznych, krzyżujących się ze sobą zależności, nacisków, wpływów – i sojuszy. Gra wzajemnych interesów dotyczy wszystkich. Od sieci międzynarodowych stosunków zależy w dużej mierze zarówno bezpieczeństwo, jak i rozwój ekonomiczny państwowych podmiotów. Polska nie jest tu do wyjątkiem. Warto więc zastanowić się nad kształtem naszych obecnych relacji z innymi państwami.
Skopiowano