7.3 przedstawia kulturowe, społeczne i ekonomiczne konsekwencje rozwoju internetu i technologii cyfrowych

Skopiowano

Materiały

Czy roboty zastąpią ludzi?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę podziału pracy, produktywności, technologii, innowacji, kapitału ludzkiego, związku człowieka z technologią oraz dobrobytu.
Skopiowano

Czy jesteśmy uzależnieni od mediów społecznościowych?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę kosztu alternatywnego, wolności i odpowiedzialności, uzależnienia od technologii oraz społeczeństwa informacyjnego.
Skopiowano

Komunikacja bezpośrednia a wirtualna

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę systemów ekonomicznych, komunikacji online, przyjaźni, problemów i wyzwań społeczeństwa informacyjnego.
Skopiowano

Era społeczeństwa internetowego

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę technologii, innowacji, wymiany transgranicznej, komunikacji w internecie oraz społeczeństwa informacyjnego.
Skopiowano

Jak rozpoznać propagandę?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę konkurencji międzynarodowej, globalnego rynku medialnego, kultury popularnej, niezależnych mediów, bezpieczeństwa narodowego oraz oporu społecznego.
Skopiowano
dr hab. Marta Jas-Koziarkiewicz

Komunikacja społeczna

Pierwsze dziesięciolecia XXI wieku udowadniają nam, jak istotne znaczenie ma proces komunikowania się. Obecnie ludzkość dysponuje możliwością rozpowszechniania symboli, znaków czy komunikatów w skali całego globu. Niekiedy zapominamy lub nie dostrzegamy tego, jak wiele zawdzięczamy procesowi komunikacji, który umożliwia przekazywanie informacji na odległość, bez ograniczeń miejsca i czasu, w tym…
Skopiowano