7.3 przedstawia kulturowe, społeczne i ekonomiczne konsekwencje rozwoju internetu i technologii cyfrowych

Skopiowano

Materiały

Czy roboty zastąpią ludzi?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę podziału pracy, produktywności, technologii, innowacji, kapitału ludzkiego, związku człowieka z technologią oraz dobrobytu.
Skopiowano

Czy jesteśmy uzależnieni od mediów społecznościowych?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę kosztu alternatywnego, wolności i odpowiedzialności, uzależnienia od technologii oraz społeczeństwa informacyjnego.
Skopiowano

Komunikacja bezpośrednia a wirtualna

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę systemów ekonomicznych, komunikacji online, przyjaźni, problemów i wyzwań społeczeństwa informacyjnego.
Skopiowano

Era społeczeństwa internetowego

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę technologii, innowacji, wymiany transgranicznej, komunikacji w internecie oraz społeczeństwa informacyjnego.
Skopiowano

Jak rozpoznać propagandę?

Scenariusz lekcji podejmującej tematykę konkurencji międzynarodowej, globalnego rynku medialnego, kultury popularnej, niezależnych mediów, bezpieczeństwa narodowego oraz oporu społecznego.
Skopiowano

Cyfrowa rzeczywistość generacji Z

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości podczas której młodzi ludzie: • poznają prace Pawła Kuczyńskiego i ich związek z tematyką nowych technologii, • poznają pojęcia: smog informacyjny, kultura „always-on”, generacja Z, bańka informacyjna, spersonalizowana gazeta, polaryzacja, autoindoktrynacja, tabloidyzacja, model ekspercki, „big data”, inwigilacja. • zrozumieją powiązania pomiędzy sposobem funkcjonowania mediów elektronicznych a upowszechnieniem się dezinformacji (fake news), antynauki (pseudonauki, teorii spiskowych), polaryzacji i populizmu oraz tabloidyzacji treści;
Skopiowano

Znaczenie Internetu we współczesnym świecie

Słowo „Internet” jest skrótem słów pochodzących z języka angielskiego „inter‑network” i dosłownie znaczy „między‑sieć”. Najprostszą definicją Internetu jest więc ogólnoświatowa sieć wymiany danych komputerowych, która charakteryzuje się nieograniczonym i otwartym dostępem. Internet narodził się 29 października 1969 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy to nastąpiła pierwsza, próbna transmisja danych.
Skopiowano

NIE dla dezinformacji! Jak rozpoznać manipulację historią i historyczny fake news w Internecie

Skłonność do plotkowania i dawania wiary krążącym po- głoskom towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Ta cecha naszej psychiki jest związana zarówno z potrzebą zaspo- kojenia ciekawości, jak i dążeniem do wzmocnienia po- zycji społecznej osoby dysponującej nieznaną ogółowi, poufną i ważną „informacją”
Skopiowano

Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego

Czy wiesz, jak wyglądało życie 30 lat temu? W jaki sposób ludzie porozumiewali się i co w tym zakresie uległo zmianie od tego czasu? Jak zmieniło się społeczeństwo? Porozmawiaj z rodzicami i dziadkami o ich życiu szkolnym i dowiedz się, skąd czerpali wiedzę, jak przebiegała ich nauka i nawiązywanie relacji z innymi ludźmi.
Skopiowano

Prawda czy fałsz – Stowarzyszenie Demagog

Czym jest fact-checking? Jak chronić się przed fake newsami? Na te i wiele innych pytań odpowiada Marcel ze Stowarzyszenia Demagog oraz Wiktoria- licealistka, która zrealizowała swój mini projekt na temat fake newsów.
Skopiowano