1.18 wyjaśnia podstawy i treść praw człowieka oraz ich związek z dziedzictwem cywilizacji zachodniej (inspiracje płynące z chrześcijaństwa oraz z nauki o prawie naturalnym sięgającej czasów grecko-rzymskich)

Skopiowano

Materiały

Prawa człowieka – Amnesty International

Dowiedz się czym są prawa człowieka, poznaj ich historię i znaczenie we współczesnym świecie. Zapoznaj się z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.
Udostępnij
Skopiowano

Prawa człowieka

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia dotyczące praw człowieka.
Skopiowano

Prawa Człowieka

Moduł dotyczy problematyki praw człowieka – tego, jakie prawa i wolności składają się na katalog praw człowieka, komu one przysługują, jak wygląda ich ochrona i jak ich bronić, gdy są łamane. Czy prawa człowieka są uniwersalne? Czy i jak zmienia się koncepcja i podejście do praw człowieka w XXI wieku?
Skopiowano

Generacje praw człowieka

• Co to są prawa człowieka i jakie mają cechy? • Jakie prawa i wolno- ści gwarantuje nam Konstytucja RP? • Jakie wyróżniamy kategorie praw i wolności człowieka i do jakich generacji je zaliczamy? • Kiedy mówimy, że prawa człowieka są naruszane? • Dlaczego prawa czło- wieka muszą być chronione?"
Skopiowano

Prawa dziecka

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.
Skopiowano

Międzynarodowy system ochrony praw człowieka – WOS w Pigułce #16

Kurs wykładów "WOS w Pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 16 - Międzynarodowy system ochrony praw człowieka Wykłada dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala
Skopiowano

What are the universal human rights?

Podstawową ideą praw człowieka jest to, że każdy z nas, bez względu na to, kim jesteśmy i gdzie się urodziliśmy, ma prawo do tych samych podstawowych praw i wolności. Może to brzmieć dość prosto, ale staje się niewiarygodnie skomplikowane, gdy tylko ktoś spróbuje zastosować ten pomysł w praktyce. Jakie dokładnie są podstawowe prawa człowieka? Kto może je wybrać? Kto je egzekwuje i w jaki sposób? Benedetta Berti bada subtelności praw człowieka.
Skopiowano

Prawa człowieka

Kurs wykładów "WOS w Pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 15 - Prawa człowieka Wykłada dr Marcin Mrowicki - Centrum Europejskie UW
Skopiowano

Prawa człowieka

prawa i wolności przysługujące każdej jednostce ludzkiej (np. prawo do życia, wolności i własności). Prawa te wynikają z przyrodzonej godności ludzkiej i są niezbywalne, istnieją niezależnie od decyzji organów władzy, które nie mogą ich nikomu nadać czy odebrać. Jednym z podstawowych zadań państwa we współczesnej demokracji jest ochrona tych praw…
Skopiowano

Historia a prawa człowieka

Umożliwienie wszystkim ludziom korzystania na równi z praw musi być priorytetem dla wszystkich. Dlatego powinniśmy nadal łączyć siły, aby osią- gnąć pełne poszanowanie równości praw i godności wszystkich istot ludzkich, aby nikt w Europie nie był pozostawiony bez ochrony swoich praw.
Skopiowano