3.4 wyjaśnia, na czym polegał przełom 1956 roku w Polsce, wskazuje jego najważniejsze etapy (poznański Czerwiec, Jasnogórskie Śluby Narodu, powrót Gomułki do władzy, uwolnienie prymasa Stefana Wyszyńskiego)

Skopiowano

Materiały

Poznański Czerwiec 1956 – Agnieszka Jankowiak-Maik, Babka od histy  

Śmierć Józefa Stalina w 1953 r. rozpoczęła okres odwilży w ZSRR i innych krajach bloku wschodniego, w tym w PRL. Odwilż w Polsce przyspieszyła w 1956 r. W czerwcu, z powodu trudnej sytuacji gospodarczej strajk generalny zorganizowali robotnicy w Poznaniu. Władza komunistyczna wysłała wojsko, aby stłumić protesty. W październiku 1956 r. do władzy w Polsce doszedł Władysław Gomułka, komunista odsunięty z partii i więziony w czasach stalinowskich. Polska nadal pozostawała krajem autorytarnym i zależnym od Związku Radzieckiego, jednak czasy stalinowskiego terroru odeszły w przeszłość. 🔹 Jakie tezy znajdowały się w tajnym referacie, który przywódca ZSRR Nikita Chruszczow wygłosił zimą 1956 roku? 🔹 Czego domagali się robotnicy strajkujący w Poznaniu czerwcu 1956 roku? 🔹 Co zmieniło się po dojściu do władzy Władysława Gomułki? O odwilży 1956 r., a w szczególności poznańskim Czerwcu opowiada Babka od histy, Agnieszka Jankowiak-Maik.
Skopiowano

Polski Październik ’56 | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat Października '56. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano

Przemiany społeczne lat 50 i 60 – Polski październik a przemiany społeczne w Europie

Niniejszy temat skupia się na przemianach społecznych zachodzących w latach 50 i 60. Bazując na materiałach źródłowych stara się pokazać społeczną twarz przemian polskiego października oraz rozwoju mass mediów na świecie.
Skopiowano

Polska odwilż. Oczekiwane zmiany i powrót na stare tory

W marcu 1956 r., podczas zjazdu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, Nikita Chruszczow otwarcie skrytykował zmarłego trzy lata wcześniej Józefa Stalina i lansowany przez niego kult jednostki. W Europie Środkowej i Wschodniej ludzie coraz odważniej mówili o złych stronach stalinizmu. W tym samym roku w Polsce zmarł Bolesław Bierut, a chwilę później w Poznaniu doszło do wystąpień robotników, którzy żądali nie tylko poprawy warunków bytowych, ale też swobód obywatelskich i niezależności od ZSRS. Władza krwawo rozprawiła się z protestującymi, jednak latem w Warszawie robotnicy i studenci ponownie wyszli na ulice, domagając się „chleba i wolności”. Napięcie opadło w październiku 1956 r., wraz z objęciem stanowiska I sekretarza KC PZPR przez liberalnego − jak się wydawało − Władysława Gomułkę.
Skopiowano

Czerwiec ’56. “Robotnicy uwierzyli, że władza chce ich wysłuchać”

- Atmosfera odwilży 1956 roku sprawiła, że poznańscy robotnicy zaczęli domagać się dobrej organizacji pracy i wyższych zarobków. Zgłosili też 5 tysięcy poprawek do planu gospodarczego i zażądali zwrotu bezprawnego podatku. Dostali puste obietnice - mówił prof. Stanisław Jankowiak.
Skopiowano

Nowy ewolucjonizm

"Wydarzenia historyczne, które określamy nazwą Pol skiego Października były źródłem nadziei na ewolucję sys temu komunistycznego. Nadzieję tę odnajdujemy w dwóch wizjach, dwóch koncepcjach ewolucji. Nazywam je: „rewi zjonistyczną” i „neopozytywistyczną”"
Skopiowano